Čizmice

Prošli smo tjedan radili likovnu aktivnost i pripremali se za dolazak Sv. Nikole u našu skupinu. Djeca su miješala boje i prstima oslikala čizmice. Sva su djeca zainteresirano i radosno sudjelovala u aktivnosti!