Početak prijava za upis

Poštovani roditelji i skrbnici djece rane i predškolske dobi,
ovim putem obavještavamo Vas o početku prijava za upis djece u Dječji vrtić Đurmanec.

Prijave za upis provodit će se u razdoblju od 11. do 19. svibnja 2023.g. (do 12:00 h) putem aplikacije „e-Upisi“ na poveznici https://e-upisi.hr/

Aplikacija je na nacionalnoj razini dostupna na portalu e-Građani te omogućava dohvat podataka o kojima evidenciju vode tijela javne vlasti. Pozivamo roditelje i skrbnike koji ove godine namjeravaju podnijeti prijavu za upis djeteta u dječji vrtić da, ukoliko već nisu, aktiviraju uslugu e-Građani te izvrše provjeru svojih podataka i podataka o djetetu budući da se za izmjenu podataka koje aplikacija povlači iz sustava potrebno obratiti isključivo nadležnoj instituciji (matičnom uredu, MUP-u, HZMO-u).

Za elektroničku predaju zahtjeva neophodna je važeća vjerodajnica u sustavu e-Građani sigurnosne razine 2. Dovoljno je da jedan roditelj ima važeću vjerodajnicu u sustavu e-Građani. 

Za elektroničku predaju zahtjeva neophodno je posjedovati:
– NIAS vjerodajnicu značajne ili visoke razine sigurnosti za prijavu u sustav,
– adresu elektroničke pošte (e-mail) ili/i osobni korisnički pretinac u sustavu e-Građani.

Više o sustavu e-Građani i kako koristiti usluge u sustavu e-Građani možete vidjeti na poveznici: https://gov.hr/hr/postanite-e-gradjanin/2090
Listu prihvatljivih vjerodajnica značajne ili visoke razine sigurnosti možete vidjeti na poveznici: https://gov.hr/hr/lista-prihvacenih-vjerodajnica/1792 .

*Samo iznimnim okolnostima, ukoliko ne raspolažete računalnom opremom potrebnom za upis, možete se obratiti administratoru vrtića u kojem želite ostvariti upis.

Red prvenstva razrađuje se metodom bodovanja prednosti, odnosno kriterija koje je potrebno dokazati predajom upisne dokumentacije, a u skladu s Pravilnikom o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga Dječjeg vrtića Đurmanec (dostupan u rubrici Akti).

Roditeljima će kroz sustav e-Upisi biti vidljivi kriteriji koji se boduju te roditelji sami označavaju kriterije koje njihov zahtjev ostvaruje. Potrebno je priložiti propisanu upisnu dokumentaciju kojom se isti dokazuju, a koja je vidljiva u tablici niže (ukoliko se pod nekim kriterijem traži ista upisna dokumentacija koju ste već priložili kroz sustav, tada ne morate ponovo prilagati već priloženi dokument). Upisna dokumentacija se prilaže pod rubrikom „Odabir kriterija“. Ukoliko roditelj ne priloži dokaz ispunjenja kriterija i isti ne bude vidljiv kroz sustav e-Upisi, tada bodovi po izabranom kriteriju neće biti priznati. Naknadne nadopune dokumentacije neće biti moguće.

Privremeni rezultati upisa bit će objavljeni na internet stranici Dječjeg vrtića Đurmanec, Oglasnoj ploči u Dječjem vrtiću Đurmanec te na Oglasnoj ploči Općine Đurmanec dana 9.6.2023. god.         

 Roditelj koji nije zadovoljan rezultatima upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću Vrtića u roku od 15 dana od dana objave rezultata upisa.

Po prihvaćenom zahtjevu za upis, roditelj je dužan dostaviti fotokopiju Iskaznice imunizacije, a prije polaska djeteta u Vrtić potvrdu o obavljenom sistematskom pregledu djeteta dobivenu od djetetova pedijatra.

Roditelji su dužni odazvati se na inicijalni razgovor sa stručnim timom Dječjeg vrtića Đurmanec za upis djeteta, a neodazivanje se smatra odustajanjem od upisa.

Upute za podnošenje zahtjeva putem sustava e-upisi nalaze se u prilogu.