Zdrava prehrana

16. i 17. studenoga sa Znalcima genijalcima  i Ježićima proveli smo radionice na temu zdrave prehrana. Razgovarali smo o važnosti zdrave prehrane, radili piramide zdrave prehrane i slagali tanjure zdrave prehrane.

Sva djeca su rado sudjelovala u pripremama i radionici.