O nama

Dječji vrtić Đurmanec je ustanova koja  provodi:

 • redoviti desetosatni program odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi,
 • kraći program predškole s djecom u godini dana prije polaska u osnovnu školu.

U dječjem vrtiću Đurmanec rad se odvija u četiri odgojno obrazovne skupine redovitog programa, te u jednoj skupini djece kraćeg programa predškole koji je namijenjen djeci u godini prije polaska u osnovnu školu.

Cilj nam je fleksibilna organizacija rada i praćenje potreba djece, roditelja i zaposlenika uz stvaranje optimalnih uvjeta za život.

VIZIJA VRTIĆA:

Omogućiti djeci da uče čineći i to u sigurnom, materijalno i socijalno bogatom okruženju.

MISIJA VRTIĆA:

Dječji vrtić Đurmanec je novootvorena ustanova koja djeluje na području općine Đurmanec. Dječji vrtić je mjesto življenja, igre i učenja djece i odraslih, stoga treba biti otvoren i odgovarati na potrebe djece, roditelja, kulturne i društvene sredine u kojoj djeluje.  Sa svojom stručnošću biti potpora roditelju, djetetovom razvoju i učenju te time osigurati dobre uvjete za cjelovit i uravnotežen razvoj djeteta.

ODGOJNO OBRAZOVNA SKUPINA:DOB DJECE:BROJ DJECE:ODGOJITELJI:
MEDENJACIMješovita jaslička 1 – 3 godine  15I. F., D. T. K.
MUDRE SOVICEStarija jaslička 2 – 3 godine  17N. V. M. P.
JEŽIĆIMješovita vrtićka 3 – 6 godina  22M. J. M. Š.
ZNALCI GENIJALCIMješovita vrtićka 5 – 7 godina  25LJ. K. V. M. H.
KRAĆI PROGRAM PREDŠKOLEDjeca u godini prije polaska u školu/J.K.

Radno vrijeme vrtića je usklađeno sa potrebama roditelja. Dječji vrtić radi svaki radni dan od ponedjeljka do petka od 5.30 – 16.30 sati.

Dječjim vrtićem upravlja Upravno vijeće u slijedećem sastavu:

-predstavnici osnivača: T.K.(predsjednica Vijeća), N.S.L., K.P.B.
-predstavnik roditelja: T.C.
-predstavnik odgojitelja: K.P.

Sukladno broju odgojno obrazovnih skupina, trajanju i vrsti programa, u Dječjem vrtiću Đurmanec rade:

 • Ravnatelj: J.K.
 • Pedagog: K.P.
 • Osam odgojitelja: I.F., D.T.K., M.P., N.V., M.J., M.Š., LJ.K.P., M.H.
 • Zdravstveni voditelj : M.Š.
 • Kuharica: M.L.
 • Pomoćna kuharica: M.V.
 • Dvije spremačice: I.V., K.P.
 • Domar: B.R.

U radu je važna primjena suvremenih procesa učenja djece zasnovanih na najnovijim znanstvenim spoznajama. Integrirani i razvojni kurikulum podrazumijeva paralelno odvijanje mnoštva aktivnosti djece, stimulativno materijalno okruženje koje potiče na istraživanja i stjecanje znanja. Bitne pretpostavke za ostvarenje ciljeva i zadataka u kurikulumu su podizanje stručnih kompetencija odgojitelja, kvalitetna suradnja sa roditeljima i prepoznatljivost i podrška lokalne zajednice.

Bitni aspekti rada su:

 • stvaranje poticajnog okruženja
 • individualizirani pristup
 • poticanje i stvaranje uvjeta za dječje aktivnosti
 • dokumentiranje procesa učenja djece
 • refleksije sa djecom i stručnjacima
 • predlaganje novih mogućnosti za igru, stvaranje, promatranje, otkrivanje, traženje i učenje novih rješenja
 • usmjeravanje na važnost i zdravstveno-preventivni potencijal tjelesnog vježbanja od najranije dobi, u cilju poticanja cjelokupnog psihofizičkog razvoja djeteta i razvijanja zdravih navika

Vrtić je mjesto cjelovitog razvoja i odgoja djece u kojem dijete ostvaruje raznovrsne interakcije s drugom djecom i odraslima te prostorom i materijalima. Bogato i raznovrsno okruženje potiče prirodnu znatiželju djece, otkrivanje i rješavanje problema te omogućuje postavljanje hipoteza, istraživanje, eksperimentiranje i učenje.