PREPORUKE ZA POSTUPANJE ZBOG KONTAKTA S OBOLJELIM OD COVID-19 DV Grupa

Razdoblje od 2 dana prije pojave simptoma, te 10 dana nakon pojave simptoma dokazano je kao razdoblje zaraznosti. Osobe koje su bile u bliskom kontaktu* s oboljelom/na testu pozitivnom osobom moraju biti stavljene pod aktivni zdravstveni nadzor u samoizolaciji (karanteni)** 10 dana od

PREPORUČENE MJERE ZA DJECU I ODGOJITELJE:

  1. Ukoliko se pojave simptomi   tijekom samoizolacije roditelji se javljaju telefonom nadležnom liječniku. Osoba koja razvije simptome COVID-19 tijekom samoizolacije treba se testirati.
  2. Ukućani osoba koje su u samoizolaciji normalno  dalje obavljaju svoje aktivnosti.
  3. S djecom u samoizolaciji (ako je potrebno) ostaje jedan roditelj koji od svog liječnika traži bolovanje za njegu djeteta.
  4. Djeca i odgojitelji koji preboljeli COVID-19, ili koji su cijepljeni protiv COVID-19, pročitati upute u nastavku, te sukladno uputama odlučiti trebaju li biti stavljeni u samoizolaciju ili ne.
  5. Preporučena  je dezinfekcija  školske učionice od firme ovlaštene za provođenje DDD-a.

Osoba koja je ostvarila bliski kontakt sa zaraznom osobom ne podliježe zdravstvenom nadzoru u karanteni/samoizolaciji u situacijama navedenim u tablici 1.  

Tablica 1. Bliski kontakti izuzeti od karantene

OsobaPreporuka za osobe izuzete od karantene
Preboljela COVID-19 (PCR ili BAT potvrđena SARS-CoV-2 infekcija) unutar 4 mjeseca od kontakta    Trebaju se testirati odmah nakon zadnjeg kontakta te je preporučljivo da se testiraju 5-7 dana od kontakta komercijalnim brzim antigenskim testom za samotestiranje koji se temelji na uzorku brisa nosa ili BAT-om u ovlaštenoj ustanovi bez obzira na izuzeće od karantene.

Obavezno se strogo pridržavati mjera za sprečavanje širenja kapljičnih infekcija (nošenje kirurških ili FFP2 maski, držanje distance, izbjegavanje okupljanja, pojačana briga o higijeni) slijedećih 14 dana od zadnjeg kontakta.  
Preboljela COVID-19 i nakon preboljenja primarno cijepljena (1 dozom Janssen cjepiva ili s 2 doze cjepiva koja se primjenjuju u dvije doze)
Docijepljena
Primarno cijepljena (1 dozom Janssen cjepiva ili s 2 doze cjepiva koja se primjenjuju u dvije doze) uz uvjet da je prošlo 14 dana od zadnje doze cjepiva ali ne više od 4 mjeseca (kod cijepljenih Janssen cjepivom ne više od 2 mjeseca)

Neke osobe koje su preboljele COVID-19 ili cijepljene, a ne svrstavaju se niti u jednu od kategorija navedenih u tablici 1,  podliježu karanteni nakon bliskog kontakta u trajanju od sedam dana (tablica 2). 

Tablica 2. Bliski kontakti u kojih karantena traje sedam dana 

Osoba s mogućnošću skraćenja karantenePreporuka za karantenu
Preboljela COVID-19 (PCR ili BAT potvrđena SARS-CoV-2 infekcija) prije više od 4 mjeseca Karantena u  trajanju od sedam dana, bez potrebe za testiranjem ako osoba ne razvije simptome.  

Ako osoba razvije simptome, potrebno je testirati brzim antigenskim testom (BAT). U slučaju pozitivnog BAT nalaza, osoba se podvrgava izolaciji u trajanju od sedam dana, pri čemu se dan početka simptoma računa kao nulti dan.  

U slučaju negativnog BAT nalaza prekid karantene po isteku sedam dana, uz strogo pridržavanje epidemioloških mjera i kontinuiranog nošenja maske slijedećih sedam dana.
Primarno cijepljena (s 2 doze cjepiva koje se primjenjuju u dvije doze prije više od 4 mjeseca (kod cijepljenih jednom dozom Jannsen cjepiva, prije više od 2 mjeseca)

Idealno bi bilo da se osobe izuzete od karantene (tablica 1.) i osobe koje razviju simptome tijekom karantene (tablica 2.) testiraju BAT-om kod izabranog liječnika, koji može na temelju pozitivnog rezultata testa odmah osobi promijeniti status karantene u izolaciju.

S obzirom na očekivan velik broj zaraženih i bliskih kontakata zaraženih osoba, neće biti moguće zdravstvenim radnicima (epidemiolozima, školskim liječnicima, izabranim liječnicima obiteljske medicine, izabranim pedijatrima) kontaktirati sve zaražene osobe i njihove kontakte radi zdravstvenog nadzora. Stoga apeliramo na savjesnost oboljelih građana da se izoliraju te obavijeste svoje bliske kontakte o potrebi karantene. Bliske kontakte molimo da se podvrgnu  karanteni i jave svojem izabranom liječniku radi evidencije i daljnjeg postupanja (reguliranje bolovanja odnosno testiranje). 

* Bliski kontakt se u svrhu zdravstvenog nadzora u karanteni/samoizolaciji definira kao:

– dijeljenje kućanstva s bolesnikom

– izravan tjelesni kontakt s oboljelim od bolesti COVID-19

– nezaštićen izravni kontakt s infektivnim izlučevinama oboljelog od bolesti COVID-19 (dodirivanje korištenih maramica golom rukom ili npr. ako se bolesnik iskašlje u osobu)

– kontakt licem u lice s oboljelim od bolesti COVID-19 na udaljenosti manjoj od dva metra u trajanju duljem od 15 minuta

– boravak u zatvorenom prostoru (npr. učionica, soba za sastanke, čekaonica u zdravstvenoj ustanovi itd.) s oboljelim od bolesti COVID-19 na udaljenosti manjoj od dva metra u trajanju duljem od 15 minuta – boravak u zatvorenom prostoru na udaljenosti većoj od dva metra može predstavljati bliski kontakt, ovisno o tome ima li bolesnik simptome, o nošenju maski, o ventilaciji prostorije… svaki pojedinačni kontakt u zatvorenom prostoru treba individualno procijeniti

– zdravstveni radnik ili druga osoba koja pruža izravnu njegu oboljelom od bolesti COVID-19 ili laboratorijsko osoblje koje rukuje s uzorcima oboljelog bez korištenja preporučene osobne zaštitne opreme (OZO) ili ako je došlo do propusta u korištenju OZO-a

– kontakt u zrakoplovu ili drugom prijevoznom sredstvu s bolesnikom dva mjesta ispred, iza ili sa  strane; suputnici ili osobe koje skrbe o bolesniku tijekom putovanja; osoblje koje je posluživalo u dijelu zrakoplova u kojem sjedi bolesnik (ako težina kliničke slike ili kretanje bolesnika upućuje na izloženost većeg broja putnika, bliskim kontaktima se mogu smatrati putnici cijelog odjeljka ili cijelog zrakoplova).

**SAMOIZOLACIJA=  osoba boravi u svojoj sobi ili prostoru gdje nisu ostali ukućani. Može izaći u dvorište kuće ili na balkon kuće. U slučaju prolaska kroz zajedničke prostorije gdje borave ukućani , osoba u samoizolaciji nosi masku.