Dječji vrtić Đurmanec je ustanova koja  provodi: 

 • redoviti desetosatni program odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi, 
 • kraći program predškole s djecom u godini dana prije polaska u osnovnu školu. 
 • kraći program igraonice općeg tipa  

U dječjem vrtiću Đurmanec rad se odvija u četiri odgojno obrazovne skupine redovitog programa, te u jednoj skupini djece kraćeg programa predškole koji je namijenjen djeci u godini prije polaska u osnovnu školu. 

Prema interesu provodimo i kraći program igraonice općeg tipa koji se odvija dva puta tjedno po dva sata, namijenjen je djeci od 3 godine života.  

Cilj nam je fleksibilna organizacija rada i praćenje potreba djece, roditelja i zaposlenika uz stvaranje optimalnih uvjeta za život. 

VIZIJA VRTIĆA: 

Omogućiti djeci da uče čineći i to u sigurnom, materijalno i socijalno bogatom okruženju. 

MISIJA VRTIĆA: 

Dječji vrtić je mjesto življenja, igre i učenja djece i odraslih, stoga treba biti otvoren i odgovarati na potrebe djece, roditelja, kulturne i društvene sredine u kojoj djeluje.  Sa svojom stručnošću biti potpora roditelju, djetetovom razvoju i učenju te time osigurati dobre uvjete za cjelovit i uravnotežen razvoj djeteta. 

ŽABICE          MJEŠOVITA JASLIČKA SKUPINA 1 – 3 GODINE 
KRIJESNICE  MLAĐA VRTIĆKA SKUPINA 3 – 4 GODINE 
ZMAJČEKI  MJEŠOVITA VRTIĆKA SKUPINA 3 – 6 GODINA 
LASTAVICE  MJEŠOVITA VRTIĆKA SKUPINA 4 – 6 GODINA 
 BUBAMARE  KRAĆI PROGRAM PREDŠKOLE DJECA U GODINI PRIJE POLASKA U ŠKOLU 
PUŽIĆI         KRAĆA IGRAONICA OPĆEG TIPA DJECA OD 3. GODINE ŽIVOTA 

Radno vrijeme vrtića je usklađeno sa potrebama roditelja. Dječji vrtić radi svaki radni dan od ponedjeljka do petka od 5.30 – 16.30 sati.

Dječjim vrtićem upravlja Upravno vijeće u slijedećem sastavu:

-predstavnici osnivača: T.K.(predsjednica Vijeća), N.S.L., K.P.B.
-predstavnik roditelja: T.C.
-predstavnik odgojitelja: K.P.

Sukladno broju odgojno obrazovnih skupina, trajanju i vrsti programa, u Dječjem vrtiću Đurmanec rade:

 • Ravnatelj: J.K.
 • Pedagog: K.P.
 • Osam odgojitelja: I.F., D.T.K., M.P., N.V., M.J., M.Š., LJ.K.P., M.H.
 • Zdravstveni voditelj : M.Š.
 • Kuharica: M.L.
 • Pomoćna kuharica: M.V.
 • Dvije spremačice: I.V., K.P.
 • Domar: B.R.

U radu je važna primjena suvremenih procesa učenja djece zasnovanih na najnovijim znanstvenim spoznajama. Integrirani i razvojni kurikulum podrazumijeva paralelno odvijanje mnoštva aktivnosti djece, stimulativno materijalno okruženje koje potiče na istraživanja i stjecanje znanja. Bitne pretpostavke za ostvarenje ciljeva i zadataka u kurikulumu su podizanje stručnih kompetencija odgojitelja, kvalitetna suradnja sa roditeljima i prepoznatljivost i podrška lokalne zajednice.

Bitni aspekti rada su:

 • stvaranje poticajnog okruženja
 • individualizirani pristup
 • poticanje i stvaranje uvjeta za dječje aktivnosti
 • dokumentiranje procesa učenja djece
 • refleksije sa djecom i stručnjacima
 • predlaganje novih mogućnosti za igru, stvaranje, promatranje, otkrivanje, traženje i učenje novih rješenja
 • usmjeravanje na važnost i zdravstveno-preventivni potencijal tjelesnog vježbanja od najranije dobi, u cilju poticanja cjelokupnog psihofizičkog razvoja djeteta i razvijanja zdravih navika

Vrtić je mjesto cjelovitog razvoja i odgoja djece u kojem dijete ostvaruje raznovrsne interakcije s drugom djecom i odraslima te prostorom i materijalima. Bogato i raznovrsno okruženje potiče prirodnu znatiželju djece, otkrivanje i rješavanje problema te omogućuje postavljanje hipoteza, istraživanje, eksperimentiranje i učenje.